Saturday, October 27, 2007

You May Crush the Insurgency but not Dissent


"President Gloria Macapagal-Arroyo’s order to crush “all armed rebellion” in three years will cost the country an additional P11.7 billion, whether it is successful or not." PDI 9/11/2007

Marami nang buhay ang nawala. Marami nang perang nasayang upang masugpo ang digmang bayan at mga pagaalsa sa kanayunan maging sa kalunsuran.

Ang perang nailalaan upang maugpo ang insurhensya ay nagigina pangarap na lamang marahil napupunta lamang ang perang dapat ilaan sa iilan. Ang mga proyekto ng mga kapatid na progresibo ay tila nagiging sagabal pa sa pagkakaroon ng nagsasariling pamamalakd ng mga ito.

Ang proyekto ng gubyerno na ito upang masugpo ang komunismo ay magsisilbing mantika sa kawaling gigisa sa sariling nitong mga polisiya.

Ang proyekto ng sosyalismo ang tila bangkarotent isinusuka ng mga mamamayan na pinagsilbihan na ng kung ilang taon sa ibat-ibang klasikong pamamalakad nito.

Ang proyekto ng insureksyon ay umaalagwa na, at magsisilbing pangmulat sa bangkaroteng kalagayan ng pampulitika, pangsimbahan, pangkapaligiran ng bansa.

Hindi malulupig nang nag-iisip na mamamayan ang kalunus-lunos na kalagayan ng sitwasyon ng bansa. Ang pangarap na kaunlaran ay mananatiling nasa pusalian kung walang magkukusang maglinis ng kanal!!!!